ประมวลภาพกิจกรรม  ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 วันที่ 12 เมษายน 2559
รวมน้ำใจ พ.ม.ส.ครั้งที่ 26 ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ วันที่ 12 มีนาคม 2559
งานปัจฉิมนิเทศ พิธีแสงเทียน ผูกข้อมือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 5 วันที่ 1-2 มีนาคม 2559

โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ--เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซด์ จ.เพชรบุรี
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 มีการลอดซุ้มแบบชาวค่าย ระเบียบวินัย นันทนาการ การเดินทางไกลบนสันเขื่อนแก่งกระจาน วิชาผจญภัย ชุุมนุมรอบกองไฟ และการทดสอบความรู้ การเปิดกอง-ปิดกอง

กิจกรรมวันวิชาการ มีการแสดงผลงานนักเรียน ใน 8 กลุ่มสาระ การแสดงความสามารถของนักเรียนด้านวิชาการ
ดนตรี กีฬา การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 29 มกราคม 2559
วันวิชาการโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย "เมล็ดพันธุ์โรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย"
โดยมีการจัดการแข่งทางด้านวิชาการ การแสดงความสามารถ และการแข่งขันกีฬา วันที่ 16 มกราคม 2559
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ " อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ " จัดโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การมอบดอก
กุหลาบแด่คุณครูเพื่อแสดงความรัก การแสดงจินตลีลา และการมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี วันที่ 15 มกราคม 2559
กิจกรรมวันเด็ก 2559 คำขวัญ "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต" การมอบรางวัล การจับสลากของขวัญ การจัดกิจกรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ให้กับน้องๆชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 และการแข่งขันกีฬาฟุตซอลและวอลเล่ย์บอล
ระหว่างครูและนักเรียน วันที่ 8 มกราคม 2559
กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 2015 วันแห่งการเฉลิมฉลอง ชมการแสดงละครกำเนิดพระกุมาร เกมส์ การประกวด Pms Boy&Girl
ซานต้า ซานตี้ ประกวดแดนซ์เซอร์ระดับชั้นอนุบาล-มัธยม 6 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2558
พิธีกล่าวถวายราชสดุดีและพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่ครูโีรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ ช่วงบ่ายกิจกรรม Big Cleaning เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558
โครงการสานสายใย...คล้องใจสู่พระแม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์และ
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ PMS GAME วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ชมการประกวดกองเชียร์ การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
เช่น ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล ชักคะเย่อ และพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ PMS GAME วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ชมการประกวดกองเชียร์ การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
เช่น ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล ชักคะเย่อ กินวิบาค เก้าอี้ดนตรี
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ PMS GAME วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ
มาเป็นประธานในพิธีเปิด ชมการประกวดกองเชียร์ ระดับขั้นอนุบาล(เช้า) และระดับขั้นพื้นฐาน(บ่าย) และการแข่งกีฬา

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ไร่ภูเคียงธารรีสอร์ท จ.ราชบุรี กิจกรรม workrally
ทัศนศึกษาธรรมชาติวิทยา ธารน้ำร้อนบ่อคลึง น้ำตกเก้าโจน ถ้ำเขาบิน และองค์พระปฐมเจดีย

โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน้ำหนัก จ.ราชบุรี และทัศนศึกษาเจษฎาเทคนิคมิวเซียม เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ยานพาหนะ-เครื่องจักรกล วันที่ 16-17 ตุลาคม 2558
โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง จ.ราชบุรี และทัศนศึกษาอุทยานราชภักดิ์ วันที่ 14-15 ตุลาคม 2558
โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ บ้านพักคนชราคามิลเลี่ยน จ.ปราจีนบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออทิสติก จ.ชลบุรี วันที่ 12-13 ตุลาคม 2558
"วันทามารี ราชินีสวรรค์" พิธีฉลองเเม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน วันที่ 9 กันยายน 2558

ทัศนศึกษา การเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จังหวัดอยุธยาชมแหล่งเรียนรู้วัดพนัญเชิง วัดใหญ่ชัยมงคล ตลาดน้ำอโยธยา และศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา วันที่ 28 สิงหาคม 2558

ทัศนศึกษา การเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
วันที่ 26 สิงหาคม 2558

ทัศนศึกษา การเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ซาฟารี Safari World วันที่ 25 สิงหาคม 2558
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ชมการแสดงละคร Science Show การจัดซุ้มให้ความรู้ การทดลองวิทยาศาสตร์
การประกวดชุดรีไซเคิล วันที่ 18 สิงหาคม 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ชมชุดการแสดงระดับชั้นอนุบาล-มัธยม 6 มอบวุฒิบัตรแด่ "คุณแม่ดีเด่น" และนักเรียนที่ชนะเลิศ
การประกวดแต่งคำประพันธ์ วาดภาพระบายสี ฯลฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2558

กิิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด" ชมสาธิตการเล่านิทาน และการประกวดชุดแต่งกายประจำชาติอาเซียน
วันที่ 3 สิงหาคม 2558

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ชุดการแสดงลาวกระทบไม้ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดดอกไม้ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
พิธีรำลึกถึง คุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนและคณะภคินีพระราชินีมาเรีย วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
เวทีประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการ สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมวันสุนทรภู่...ครูกวีสี่แผ่นดิน ประกวดแต่งกายตัวละคร การแสดงละคร พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
และการแสดงจินตลีลา เพลงคำมั่นสัญญา วันที่ 26 มิถุนายน 2558

พิธี...วันไหว้ครู "ครูดีศรีแผ่นดิน สร้างศาสตร์ศิลป์จรรยา ทั่วหล้าน้อมบูชาครู" วันที่ 18 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุม อาคารเดลลาโตร์เร วันที่ 16 มิถุนายน 2558
พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2558 วันที่ 4 มิถุนายน 2558
ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล 1-3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยอแซฟ
ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยอแซฟ
ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยอแซฟ
พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 "ดวงใจขอมอบถวายพระองค์" วันที่ 29 พฤษภาคม 2558