ประมวลภาพกิจกรรม  ปีการศึกษา 2559
โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 31 มกราคม 2560
กิจกรรม โครงการ 3D ด้านคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง " วิถีพุทธ เดินตามรอยพระราชา"
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ระดับประถมศึกษา 1-6 รวบรวมทุนช่วยผู้ประสบภัยชาวใต้
กิจกรรมวันครูและวันเด็ก วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2560
กิจกรรม "คริสต์มาสแฟร์ 2016" เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 การแสดงละคร กำเนิดพระกุมาร เกมส์ การประกวด pms Boy&Girl การแสดงจินตลีลาเพลงพระราชนิพนธ์
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" วันที่ 6-7 ธันวาคม 2559
โครงการสานสายใย..คล้องใจสู่พระแม่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
และโรงเรียนพระแม่มารีสาธุุประดิษฐ์ วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559

โครงการค่ายพักแรมลูกเลือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอเเซฟ จ.นครปฐม
ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559
โครงการค่ายพักแรมลูกเลือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สะพานพระราม 9
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ สถานตากอากาศกองทัพบก หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี เข้าชมแหล่งศึกษานอกสถานที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โครงการชั่้งหัวมันตามพระราชดำริ พระราชวังบ้านปืน ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2559
โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม ระดับชั้น ม.4 ณ บ้านพุถ่อง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2559
โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม ระดับชั้น ม.6 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2559
โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม ระดับชั้น ม.5 ณ ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2559
ภาคเช้า..การประชุมสัมนา ทิศทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด คณะภคินีพระราชินีมาเรีย เรื่อง "สังคมเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน
ความเสถียรด้วยมือครู " ภาคค่ำ...มารีคล้องใจ สายใยสัมพันธ์ วันที่ 10 กันยายน 2559
ราชินีแห่งสวรรค์...ช่วยวิงวอนเทอญ พิธีฉลองนามมารีอาและศาสนนามคุณแม่มาลินี ฉันทวโรดม วันที่ 8 กันยายน 2559
โครงการทัศนศึกษาพัฒนาความรู้ ระดับชั้น ป.4-6 วัดพนัญเชิญวรมหาวิหาร อารามหลวง (หลวงพ่อโต) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และวัดมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการทัศนศึกษาพัฒนาความรู้ ระดับชั้น ป.1-3 สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา วันที่ 24 สิงหาคม 2559
โครงการทัศนศึกษาพัฒนาความรู้ ระดับชั้น ม.1-3 พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา หออัครศิลปิน และท้องฟ้าจำลอง จ.ปทุมธานี วันที่ 23 สิงหาคม 2559
สัปดาห์ห้องสมุดและกิจกรรมอาเซียน มีการจัดการประกวดการเล่านิทานประกอบสื่อ การประกวดชุดแต่งกายอาเซียน
ประกวดหุ่นอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ ดร.อรชร กิจทวี เป็นประธาน จัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิมลพรรณ บางโมรา หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน (นักวิชาการศึกษาชำนาญพิเศษ) ประธาน เปิดกรวยถวายพานพุ่ม การรำถวายพระพรเถิดพระเกียรติ
ิสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มอบรางวัลคุณแม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเิลิศการแข่งขันทางวิชาการ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
กิจกรรมเด็กไทย...ก้าวไกลสู่อาเซียน ระดับชั้นอนุบาล วันที่ 8 สิงหาคม 2559
กิจกรรมหล่อเทียน-แห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดช่องนนทรี ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559
เวทีประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 วันที่ 13 กรกฏาคม 2559
น้อมรำลึกถึง ผู้ก่อตั้งโรงเรียน คุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมวันภาษาไทย และ วันสุนทรภู่ วันที่ 24 มิถุนายน 2559
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559
โครงการเสริมสร้างชีวิตใหม่หัวใจฟ้า-ขาว นักเรียนระดับชั้น ม.1ม.4 และนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1-2 และ ม.5-6 วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559
กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 วันที่ 12 เมษายน 2559
รวมน้ำใจ พ.ม.ส.ครั้งที่ 26 ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ วันที่ 12 มีนาคม 2559