ประมวลภาพกิจกรรม  ปีการศึกษา 2560
งานรวมน้ำใจ พ.ม.ส. ครั้งที่ 29 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
พิธีมอบวุฒิบัตร-บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 มีนาคม 2562
พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ มัธยมศึกษาปีที่6 รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2561 
วันที่ 6-7 มีนาคม 2562
โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม
"จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี" พิธีมิสซาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2561
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
งานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 "คาราวานงานวิชาการ" วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-6 ณ ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม
ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2562
คำขวัญวันครู 2562 “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”
กิจกรรมวันครู วันที่ 15 มกราคม 2562
คำขวัญวันเด็ก 2562 " เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ "
กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2562
กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 2018 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561
กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 35 ระดับขั้นพื้นฐาน วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561
กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 35 ระดับชั้นอนุบาล วันที่  4 ธันวาคม 2561
"สิบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย" วันลอยกระทง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
วันมหาธีรราชเจ้า วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
โครงการสานสายใยคล้องใจสู่พระแม่ การแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับแผนการเรียนวิทย์-คณิต ศิลป์ภาษา และศิลป์คอม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
การอบรมบุคลากรครู เรื่องการทำงานเป็นทีม หลักสูตร1 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 และโครงการจิตอาสาตามศาสนสถาน 13 ตุลาคม 2561
การอบรมสัมมนาครูโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย สังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย เรื่อง “คุณครูแบบอย่างแห่งคุณธรรม เป็นผู้นำทางศิลธรรมให้กับนักเรียน” ร่วมงานฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน และฉลองศาสนนามเจ้าคณะฯ จากโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย ที่ร่วมกันแสดงและอวยพรให้กับ คุณแม่ปราณี กำพุฒ อธิการิณีเจ้า วันที่ 15 กันยายน 2561

พระแม่เป็นพลังหนุนนำให้ลูกทำดี ลูกยินดีฉลองพระนามในวันนี้ มิสซาบูชาขอบพระคุณ "สมโภชแม่พระบังเกิด"โอกาสฉลองศาสนนามคุณแม่อธิการิณีเจ้าคณะและอธิการ
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน พิธีเสกห้องเครื่องเล่น
ห้องสือ ระดับอนุบาล วันที่ 7 กันยายน 2561

ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 1-3 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี วันที่ 3 กันยายน 2561
ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จังหวัด สุพรรณบุรี 1.วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 2.ตลาดสามชุก 3.พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จังหวัด สุพรรณบุรี 1.วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 2.ตลาดสามชุก 3.พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ วันที่ 30 สิงหาคม 2561
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จังหวัด สุพรรณบุรี 1.วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 2.ตลาดสามชุก 3.พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2561 "คำขวัญ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" วันที่ 17 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2561 การมอบเกียรติบัตร แม่ดีเด่น วันที่ 10 สิงหาคม 2561
กิจกรรมสัปดาห์ ห้องสมุด พ.ม.ส อ่าน เขียน เรียนรู้สู่อาเชียน การแข่งขันแต่ละประเภท เล่านิทาน แต่งชุด Cosplay โมเดลอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม 2561
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดดอกไม้ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
"คำพูดพ่อจำมิรู้ลืมเลือน จะไม่บิดเบื่อนคำพ่อให้เลือนลาง" พิธี....รำลึกถึง คุณพ่อการ์โลเดลลาโตร์เร และ
การแต่งกายตามแบบฉบับคุณพ่อ การแสดงละครชีวประวัติคุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

โครงการรู้ทันเข้าใจ ห่างใจความเสี่ยง เรื่อง ลดผู้ติดเชื้อเอดส์ สำนักเขตยานนาวา ระดับชั้น ม.3 และ ม.4
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
 
"ครูกวีสี่แผ่นดิน จินตกวีเอกของโลก" กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 

พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล1- มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561
 
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 และพิธีเสก ห้องสมุด โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

อบรมสัมมนาบุคลากรครู เรื่อง "วิธีคิดเลขเร็ว หลักสูตร Brain Balancing"เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

โครงการเสริมสร้างชีวิตใหม่ หัวใจ ฟ้า-ขาว ประจำีการศึกษา 2561 ระดััับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นักเรียนใหม่ ม.2-3,ม.5-6 วันที่ 28-29 เมษายน 2561