ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้ที่นี่
ซิสเตอร์ ดร.อรชร กิจทวี
ผู้อำนวยการ
อัตลักษณ์ : รักเมตตา ศรัทธา
กล้าหาญ รอบคอบ มัธยัสถ์
เอกลักษณ์ : คุณธรรมจริยธรรม
ระเบียบวินัย สะอาด มารยาทงาม
สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-ขาว
ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม
คติพจน์ : คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาสังคม
คำขวัญ : รู้หน้าที่ มีจรรยา รักษาวินัย ใฝ่ศึกษา
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายอนุบาล
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ

คุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนในสังกัด
คณะภคินีพระราชินีมาเรีย

ช่องทางช่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2561 การมอบเกียรติบัตร แม่ดีเด่น วันที่ 10 สิงหาคม 2561
กิจกรรมสัปดาห์ ห้องสมุด พ.ม.ส อ่าน เขียน เรียนรู้สู่อาเชียน การแข่งขันแต่ละประเภท เล่านิทาน แต่งชุด Cosplay โมเดลอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม 2561
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดดอกไม้ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
"คำพูดพ่อจำมิรู้ลืมเลือน จะไม่บิดเบื่อนคำพ่อให้เลือนลาง" พิธี....รำลึกถึง คุณพ่อการ์โลเดลลาโตร์เร และ
การแต่งกายตามแบบฉบับคุณพ่อ การแสดงละครชีวประวัติคุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

โครงการรู้ทันเข้าใจ ห่างใจความเสี่ยง เรื่อง ลดผู้ติดเชื้อเอดส์ สำนักเขตยานนาวา ระดับชั้น ม.3 และ ม.4
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
 
"ครูกวีสี่แผ่นดิน จินตกวีเอกของโลก" กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 

พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล1- มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561
 
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 และพิธีเสก ห้องสมุด โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

อบรมสัมมนาบุคลากรครู เรื่อง "วิธีคิดเลขเร็ว หลักสูตร Brain Balancing"เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

โครงการเสริมสร้างชีวิตใหม่ หัวใจ ฟ้า-ขาว ประจำีการศึกษา 2561 ระดััับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นักเรียนใหม่ ม.2-3,ม.5-6 วันที่ 28-29 เมษายน 2561